Καταστατικό του
συλλόγου

 

Αίτηση εγγραφής

 

 

Γενικά

Ο Ομιλος Φουσκωτών Σκαφών Λέσβου (Ο.Φ.Σ.Λ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001.

Σκοπός του ομίλου είναι η ένωση σε ένα φορέα των ανθρώπων που αγαπούν το φουσκωτό σκάφος, τη θάλασσα, ενδιαφέρονται για την διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, μάχονται τη μόλυνση των θαλασσών και την οικολογική καταστροφή.   Επίσης, η γνωριμία του φουσκωτού  σκάφους και των δυνατοτήτων του σε όσο μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων γίνεται,  η διάδοση της αγάπης για αυτό, η παροχή ευκαιριών στα μέλη του για αλληλογνωριμία, η ανάπτυξη ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους, η ψυχαγωγία, έτσι ώστε  και ο ελεύθερος χρόνος να αξιοποιείται καλύτερα, η ενημέρωση των μελών του σε ότι αφορά το φουσκωτό σκάφος, αλλά και η παροχή κάθε βοήθειας σε ζητήματα που  σχετίζονται με το φουσκωτό σκάφος, αποτελούν βασικούς στόχους του Ομίλου.   Η πραγματοποίηση των σκοπών του ομίλου είναι υπόθεση όλων των μελών του και ενεργείται  ιδιαίτερα ...

  • Με τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων.
  • Με την πραγματοποίηση θαλασσίων εκδρομών, χορών  και συνεστιάσεων.
  • Με την προκήρυξη - διοργάνωση αγώνων ταχύτητας και δεξιοτεχνίας με φουσκωτά σκάφη.
  • Με την εκστρατεία καθαρισμού των ακτών και παράλιων περιοχών, ως και με την συμμετοχή σε παρόμοιες προσπάθειες.
  • Με την έμπρακτη προστασία του ενάλιου πλούτου.
  • Με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων.
  • Με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την συμμετοχή σε πολιτιστικές  διοργανώσεις κάθε είδους.
  • Με την επίσκεψη σε μικρά απομονωμένα νησιά και την συμμετοχή σε ομάδες έρευνας και διάσωσης.
  • Με την συμμετοχή σε πιθανή ίδρυση Ομοσπονδίας, που έχει τους ίδιους σκοπούς με το σωματείο αυτό.

Μετά από τις εκλογές της 8ης Δεκεμβρίου 2013  το νέο Δ.Σ του Ομίλου έχει ως εξής:

 

 

Πρόεδρος

Ζαμτράκης Παναγιώτης

6944503910

 

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντιδέλλης Χαράλαμπος

6974710587

 

Γραμματέας

Καλιάλης Ευάγγελος

6946002698

 

Ταμίας

Σγουρέλλης Ευστράτιος

6972802005

 

Έφορος εκδηλώσεων

Τζίμας Αγγελος

6972313404

Τα ακόλουθα μέλη έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία:

 

Κουτρούπης Τιμολέων

6973375922

 

Κωνσταντιδέλλης Χαράλαμπος

6974710587

 

 

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Τηλ: 6946002698
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης