Έχεις
την σωστή προπέλα?
??

 

 


Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη ταχύτητα που πρέπει να έχει
ένα φουσκωτό σκάφος με την αντίστοιχη προπέλα
και με σωστή τοποθέτηση του κινητήρα.

Σχέση μετάδοσης* 1/1,87 (0,535)

Βήμα προπέλας

Κόμβοι στις
4000 Στροφές

Κόμβοι στις
5000 Στροφές

17"

28,1 kn

35,5 kn

19"

31,8 kn

39,7 kn

21"

35 kn

43,9 kn

 

Σχέση μετάδοσης 1/2 (0,5)

Βήμα προπέλας

Κόμβοι στις
4000 Στροφές

Κόμβοι στις
5000 Στροφές

17"

26,2 kn

32,7 kn

19"

29,2 kn

37,1 kn

21"

32,7 kn

41 kn

* τη σχέση μετάδοσης θα τη βρούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα μας

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης