Νομοθεσία

·  Προεδρικό διάταγμα για την ερασιτεχνική αλιεία

·  Οδηγίες και απαγορεύσεις για την αλιεία

 

 

Οδηγίες προς τους Αλιείς και Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται το μήνα Μάιος κάθε χρόνο η ερασιτετεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο, δίχτυα και παραγάδια.

2. Απαγορεύεται γενικά η ερασιτεχνική αλιεία με μονωμένα δίχτυα.

2. Απαγορεύεται τα χρησιμοποιούμενα απλά δίχτυα να έχουν μήκος μεγαλύτερο από εκατό μέτρα και πλευρά ματιού μικρότερη από 24 χιλιοστά.

4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με παραγάδια πάνω από 150 άγκιστρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και πάνω από 300 αγκίστρια όταν με το σκάφος αλιεύουν περισσότεροι από ένας ερασιτέχνης αλιέας .

5. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία με ψαροντούφεκο κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς και η αλιεία ψαριών κάτω των 150 γραμμάριων.

6. Απαγορεύεται γενικά στον αλιέα με ψαροντουφεκο η χρήση Φώτων (φορητού φακού τροφοδοτούμενο από μπαταρία εντός σαμπρέλας η μέσα από το σκάφος).

7. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία διαφόρων ψαριών κ.λ.π. σε βάρος μεγαλύτερο των πέντε κιλών ανά ερασιτέχνη αλιέα το 24 ωρο. Εκτός αν ο ερασιτέχνης αλιέας αλιέυει με δίχτυα η παραγάδια οπότε το όριο φτάνει στα δέκα κιλά η αν ένα ψάρι είναι πάνω από δέκα κιλά.

8. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία χταποδιών βάρους μικρότερου των 500 γραμμάριων.

9. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία με τη χρήση εκρηκτικών, φυτικών η χημικών ουσιών που παραλύουν η ναρκώνουν τα ψάρια (π.χ. φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, χλωρίνη, γαλαζόπετρα κ.τ.λ.) πρόστιμο τουλάχιστον 500.000 δρχ.

10. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία στις πλαζ, τους λιμένες η εισόδους αυτών.

11. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Επιτρέπεται μόνο η αλιεία με καμάκι χεριού με την βοήθεια λαμπτήρα με διάχυτο φως, (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα με ένταση μέχρι 500 κεριά.

12. Απαγορεύεται γενικά η υποβρύχια αλιεία με οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος η φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή.

13. Απαγορεύεται γενικά η αλιεία με μονόκλωνα δίχτυα από μεσινέζα (μονοφιλαμέντ)

14. Απαγορεύεται αυστηρά τα παραπάνω εργαλεία η συσκευές να βρίσκονται πάνω στο σκάφος σε Περίοδο που απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους η είναι περισσότερα από τα επιτρεπόμενα.

15. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές κατάσχονται το δε ελάχιστο επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι 50.000 δρχ. και ανάλογη αφαίρεση αδειών αλιείας (εκτός περιπτώσεως παραγράφου 9 ).

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης