Νομοθεσία

Στη σελίδα αυτή θα αναφέρεται η Νομοθεσία που μας αφορά, όπως μας δίδεται από τις Λιμενικές αρχές.

Επίσης θα μας δοθεί έγγραφο υπογεγραμμένο από το Λιμεναρχείο, στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς οι υποχρεώσεις μας και τα αναγκαία εφόδια ανάλογα με την άδεια πλόων του κάθε σκάφους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε τις αυθαιρεσίες και έχουμε παντού μια κοινή αντιμετώπιση.

·         Εφόδια σε ένα Φ.Σ σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Λιμένα

·         Προεδρικό διάταγμα για την ερασιτεχνική αλιεία

·         Οδηγίες και απαγορεύσεις για την αλιεία

·         Όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν στο σκάφος σας 

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης