Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας προέρχονται από το Site του Ο.Φ.Σ.Ε

 

Γραφειοκρατικές διαδικασίες

ΤΑΧΥΠΛΟΟ  Η ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ  ΣΚΑΦΟΣ

Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από εκμισθωτή και:

·         ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει εξωλέμβια μηχανή συνεχούς υποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινοκίνητη μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ.

·         Είναι πνευστού τύπου (ΦΟΥΣΚΩΤΟ) στο σύνολο του ή μέρος αυτού η ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει εξωλέμβια μηχανή μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 50 ΗΡ ή ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet) .

       Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το HOVER CRAFT

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΣ

Για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου κατόπιν εξετάσεων  πρέπει να προσκομίσω τα παρακάτω δικαιολογητικά.(βλέπε εκπαιδευτές)

1.      Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας

2.      Πιστοποιητικό ιατρού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας αυτοκινήτου (όλες τις σελίδες)

3.      Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει κολύμβηση, είναι κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής αρχής, δεν έχει υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στη αίτηση είναι αληθής και μοναδικός.

4.      Τρεις φωτογραφίες

5.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΟ

6.      Φάκελο διαφανή γωνία

7.      44,02 ΕΥΡΩ για το έντυπο διπλώματος

-----------------------------------------------

Πως θα λεμβολογήσω ένα καινούργιο Φουσκωτό σκάφος ;;

Θα πρέπει να παρουσιαστώ στο πλησιέστερο λιμεναρχείο της περιοχής μου, να συμπληρώσω μια αίτηση έχοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Τίτλο κυριότητας λέμβου (τιμολόγιο)

2.      Τίτλο κυριότητας μηχανής (τιμολόγιο)

3.      Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση)

4.      Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή  διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

5.      Πιστοποιητικό CE - Δήλωση πιστότητας - Δήλωση συμμόρφωσης

6.      Φωτογραφία σκάφους

7.      Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη

8.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ

9.      Ε.Δ.N.1599/86

10.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

1.     Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

2.     Φωτογραφία ιδιοκτήτη

3.     Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ)

4.     Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά (14,7)ΕΥΡΩ 

Η Αδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.

------------------------------------------------
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Κάθε ταχύπλοο σκάφος υποχρεούται να ασφαλίζεται για τα κάτωθι

·         Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, ναυάγιο, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 293.470,29 ΕΥΡΩ.

·         Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο, η άλλη αιτία.
Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 146.735,14 ΕΥΡΩ

·         Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης.
Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 88.041,09 ΕΥΡΩ

Νομιμοποίηση  VHF

Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να έχει VHF θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω ενέργειες.

A.       Σύμβαση με εκκαθαρίστρια εταιρία ( π.χ ΟΤΕ βρίσκεται στην οδό Αιγάλεω 8 ΤΚ 185 45 στον Πειραιά Τηλ :210 4071144  Φαξ: 210 4071109 ).Θα πρέπει να έχει : 

1.      Τιμολόγιο αγοράς VHF όπου θα αναγράφεται ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.

2.      Το βιβλίο πλόων του σκάφους

3.      Πρόσφατο λογαριασμό του ΟΤΕ

4.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
Το κόστος σύνδεσης είναι 19 Ευρώ καθως και η ετήσια συνδρομή. Υπάρχουν δυο λογαριασμοί τραπέζης για να εξοφλούνται η συνδρομές στην αρχή κάθε χρόνου οι οποίοι είναι
 

       ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Α.Ε

OTESAT - MARITEL

ALFA BANK  126-00-2320-001916

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  671-47000235

B.      Αίτηση στο Λιμεναρχείο που βρίσκεται ο φάκελος του σκάφους προσκομίζοντας. το τιμολόγιο αγοράς του VHF με πλήρη στοιχεία της συσκευής και προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης με την εκκαθαρίστρια εταιρία.

C.     Γίνεται σήμα από την Υπηρεσία στην ΥΕΝ/ΔΠΝΑ 4 ΚΑΙ ΥΕΝ/ΚΕΕΠ για χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος Δ.Δ.Σ.

D.     Μετά την χορήγηση και εγγραφή του Δ.Δ.Σ. στην μερίδα Λεμβολογίου ή ΒΕΜΣ γίνεται σήμα στις ίδιες Υπηρεσίες για την επαλήθευση των στοιχείων σκάφους και ιδιοκτήτη.

----------------------------------------

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Εφόσον επιθυμούμε να αλιεύουμε από το σκάφος θα πρέπει να αποκτήσουμε άδεια με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.       Αίτηση για τη εν λόγω άδεια

2.      Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

3.      Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από το ΝΑΤ (Εθνικής Αντιστάσεως 1 Πειραιά)

4.      Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ 29,35 ΕΥΡΩ για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα έως δέκα (10) ίππους. Για μηχανές πάνω από δέκα ίππους αυξάνεται το παράβολο 1,47 για κάθε επί πλέον των δέκα ίππων πχ για σκάφος με μηχανή 150 ίππους έχουμε 29,35+(140Χ1,47)=235,15 ΕΥΡΩ.

5.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93 ΕΥΡΩ και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ 3 ΕΥΡΩ

6.      Φωτογραφία ιδιοκτήτη.
Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν  δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984.

-------------------------------------------------

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Κάθε ένας που αλιεύει πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια αλιείας. 
Εξαιρούνται μόνο όσοι ψαρεύουν από την στεριά με πετονιά ή καλάμι. Για ψαροντούφεκο χρειάζεται ατομική άδεια αλιείας. Εάν ψαρεύουμε από σκάφος απαιτείται και άδεια αλιείας σκάφους
Για την έκδοση της ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας χρειάζονται:

1.      Αίτηση για ατομική άδεια αλιείας

2.       Έντυπο ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας από το ΝΑΤ (Εθνικής 
  Αντιστάσεως 1 Πειραιάς

3.      Δυο φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου

4.      Πλήρη στοιχεία ενδιαφερόμενου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ

5.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 2,93 ΕΥΡΩ και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ( 3) ΕΥΡΩ 
Προσοχή: Η άδειες αλιείας έχουν ισχύ δυο (2) ετών. Εάν  δεν ανανεωθούν πριν την ημερομηνία λήξεως τους θα πρέπει να γίνει επανέκδοση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την νέα έκδοση τους και όλες της οικονομικές συνέπειες φυσικά. Απόφαση αρθμ.2237/Φ.103/84/02-08-1984

Λεμβολόγηση σκάφους (ιδιοκατασκευή)

1.      Όταν πρόκειται για σκάφος που έχει κατασκευασθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και αντί του τιμολογίου αγοράς του σκάφους χρειάζεται :

2.      Ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από την ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησης του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του.

3.      Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

1.     Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

2.     Φωτογραφία ιδιοκτήτη

3.     Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ)

4.     Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά(14,7)ΕΥΡΩ 

Η Αδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.

------------------------------------------------
Λεμβολόγηση σκάφους από χώρα της ΕΕ

Για εγγραφή μικρού σκάφους και μηχανής τα οποία προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Τιμολόγια σκάφους και μηχανής (invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας με γνήσια υπογραφών αρχής του κράτους και χαρτοσημασμένο από τη ΔΟΥ του κράτους μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

2.      Εφόσον στα τιμολόγια δεν αναγράφονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, χρειάζεται ενυπόγραφη βεβαίωση εις διπλούν, του πωλητή μετά ανωτέρω στοιχεία. Η μια εκ των δυο βεβαιώσεων αποστέλλεται στην ΔΟΥ του αγοραστή.

3.      Φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ, η οποία αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ περί απαλλαγής του ή μη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.      Εάν το σκάφος έχει εισαχθεί μετά τη 16/06/1998 πρέπει να προσκομιστούν και πιστοποιητικό CE - Δήλωση πιστότητας - Δήλωση Συμμόρφωσης.

5.      Βεβαίωση κατασκευαστή (νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.

6.      Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση).

7.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

8.      Φωτογραφία σκάφους

9.      Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη

10.  Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 EΥΡΩ

11.  Εάν το σκάφος και η μηχανή που αγοράζονται από χώρα της ΕΕ είναι ήδη εγγεγραμμένο σε λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ του κράτους θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό κυριότητας του σκάφους και της μηχανής ή άλλο επίσημο έγγραφο της χώρας εγγραφής του σκάφους που αποδεικνύει τα στοιχεία σκάφους και μηχανής και ιδιοκτησία.

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

1.     Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

2.     Φωτογραφία ιδιοκτήτη

3.     Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ)

4.     Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά(14,7)ΕΥΡΩ 

Η Αδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.
-------------------------------------------

Λεμβολόγηση σκάφους  από χώρα εκτός ΕΕ

Για εγγραφή μικρού σκάφους και μηχανής τα οποία προέρχονται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Διασάφηση εισαγωγής πρωτότυπη και θεωρημένη.
Εάν το σκάφος έχει εισαχθεί μετά την 16/06/1998 πρέπει να προσκομιστούν και Πιστοποιητικό CE - Δήλωση πιστότητας - Δήλωση συμμόρφωσης,

2.      Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

3.      Μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή ή βεβαίωση)

4.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι ούτε το σκάφος, ούτε η μηχανή είναι καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

5.      Φωτογραφία σκάφους

6.      Δυο  φωτογραφίες ιδιοκτήτη

7.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 EURO

Αμέσως με την εγγραφή του σκάφους, εκδίδεται η άδεια εκτέλεσης πλόων για την έκδοση της οποίας χρειάζεται

1.     Υπεύθυνη δήλωση για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

2.     Φωτογραφία ιδιοκτήτη

3.     Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών 3 ΕΥΡΩ)

4.     Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α δεκατεσσάρων και εξήντα επτά (14,7)ΕΥΡΩ 
     

Η Αδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για τέσσερα χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέσσερα χρόνια και πριν την λήξη της να ανανεώνεται.

-------------------------------------------------
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ

 Αν ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει το ήδη λεμβολογημένο σκάφος σε άλλο ιδιοκτήτη τότε χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν.

2.      Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή και πωλητή, θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και θεωρημένο από την ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανση του.

3.      Εφόσον το σκάφος είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του πωλητή, ότι το δήλωνε στην φορολογική του δήλωση εισοδήματος.

4.      Τρεις φωτογραφίες αγοραστή

5.      Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.

6.      Υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθως αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.

7.      Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

8.      Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας

Αν ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι εταιρία 

1.      Καταστατικό εταιρίας

2.      Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε από Νομαρχία για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)

3.      Για τις Α.Ε υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ για το ποιος δεσμεύει την Εταιρία και για ΕΠΕ πρακτικό εταίρων που θα αναφέρει δεσμευτεί.

4.      Υπεύθυνοι δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, καθενός εταίρου ης εταιρίας του διαχειριστή και για ΑΕ

5.      Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθως και διευθυντών και εντεταλμένων συμβούλων για ανώτερα στοιχεία.

 Μεταβίβαση λόγω  θανάτου του ιδιοκτήτη με διαθήκη χρειάζονται τα παρακάτω.

1.      Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2.      Αντίγραφο Διαθήκης επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο

3.      Δικαστική απόφαση (κληρονομητήριο)

4.      Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ ότι ο θανόν και ο κληρονόμος έχει δηλώσει την λέμβο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)

5.      Πιστοποιητικό από την αρμοδία εφορεία για τον φόρο κληρονομιάς αν πρέπει να πληρωθεί ή απαλλάσσεται φόρου.

6.      πιστοποιητικό καθαρίστριας εταιρίας εάν διαθέτει Δ.Δ.Σ

7.      Τρεις 3 φωτογραφίες κληρονόμων

8.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ

9.      Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ 3 ΕΥΡΟ για την αντικατάσταση της άδειας πλόων

10.  Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας

11.  Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.

12.  Υπεύθυνη Δήλωση, για τα σωστικά για το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει

13.  Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

Μεταβίβαση  λόγω θανάτου ιδιοκτήτη ο οποίος δεν αφήνει διαθήκη χρειάζονται τα παρακάτω.

1.      Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2.      Βεβαίωση αρμόδιου Πρωτοδικείου για ύπαρξη διαθήκης ή όχι

3.        Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

4.      Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ ότι ο θανόν και ο κληρονόμος έχει δηλώσει την λέμβο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)

5.      Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας (συμβολαιογραφικό έγγραφο, θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ)

6.      Πιστοποιητικό από την αρμοδία εφορεία για τον φόρο κληρονομιάς αν πρέπει να πληρωθεί ή απαλλάσσεται φόρου.

7.      Πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρίας σε περίπτωση που διαθέτει ΔΔΣ

8.      Τρεις φωτογραφίες

9.      Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3 ΕΥΡΩ

10.  Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ για ην αντικατάσταση της άδειας πλόων

11.  Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένη υποθήκη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας.

12.  Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων.

13.  Υπεύθυνη Δήλωση, για τα σωστικά για το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει.

14.  Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού)

 Μεταβίβαση σκάφους με δωρεά ή γονική παροχή 

1.      Αίτηση από τον νέο ιδιοκτήτη εις διπλούν

2.      Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύσταση δωρεάς ή γονικής παροχής από αρμόδια ΔΟΥ και σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντάχτηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο αντί αυτού υποβάλλεται το οικείο ιδιωτικό έγγραφο το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και να συνοδεύεται με πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής του σκάφους και μηχανής εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση - παραλαβή αναφέρεται ρητά στο έγγραφο αυτό.

3.      Εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο ή κωπήλατο πάνω από 5 μέτρα χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΥ ότι ο θανόν και ο κληρονόμος έχει δηλώσει την λέμβο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ν.3223/55 και Ν.2238/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)

4.      Τρεις φωτογραφίες του νέου ιδιοκτήτη

5.      Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.

6.      Υπεύθυνη δήλωση από τον νέο ιδιοκτήτη για το ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια(Βλέπε εφόδια σκάφους) που αναφέρονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός καθως αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.

7.      Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών ΕΥΡΩ και εάν το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτέλεσης πλόων, απαιτείται Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, ή διπλωματούχου, πτυχιούχου μηχανικού).

----------------------------------------------

Αντικατάσταση Μηχανής

 Για την αντικατάσταση μηχανής σε λεμβολογημένο σκάφος απαιτούνται

1.      Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας και διαγραφή της παλαιάς (η μια υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ενδιαφερόμενου)

2.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι  το σκάφος, δεν είναι καταχωρημένο σε ΒΕΜΣ άλλης Λιμενικής Αρχής και ότι ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που αναγράφεται στην αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

3.      Παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις λιανικής, αποδείξεις ταμιακής μηχανής) για την νέα μηχανή.

4.      Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα καταλόγου την γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Την γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή του καταλόγου βεβαιώνει και ο πωλητής (εάν η μηχανή είναι καινούργια).

5.      Βεβαίωση από Ελληνικό Νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (αν η μηχανή είναι μεταχειρισμένη).

6.      Αν η μηχανή προϋπήρχε σε άλλο σκάφος λεμβολογημένο, χρειάζεται μόνο το τιμολόγιο ή και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα πάρει από τον φάκελο του σκάφους θεωρημένα από την Λιμενική αρχή εγγραφής.

7.      Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

-----------------------------------------
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή της μηχανής από τα Λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ χρειάζεται

1.      Αίτηση εις διπλούν με την οποία ζητά την διαγραφή της μηχανής (η μία υποβάλλεται στην ΔΟΥ του αρμοδίου)

2.      Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι την έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.

3.      Διαγράφεται από τα λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

---------------------------------------

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ Η ΒΕΜΣ

Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή του σκάφους από τα Λεμβολογια ή ΒΕΜΣ λόγω ολικής καταστροφής του από πυρκαγιά, ή άλλη αιτία ή μετά από βύθιση του, χρειάζεται

1.      Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.

2.      Ένορκες βεβαιώσεις δυο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφο περί της καταστροφής του σκάφους, του χρόνου, του τόπου καθως και των αιτιών της καταστροφής. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξ αιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή ένορκη βεβαίωση μόνο του ίδιου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών εάν υπάρχει συνιδιοκτησία.

3.      Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.

4.      Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.

5.      Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Εφόσον ιδιοκτήτης επιθυμεί την διαγραφή σκάφους λόγω απώλειας και έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους Χρειάζεται

A.       Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας καθως και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απώλειας (αποκοπή από το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών, κλοπή κλπ)
Η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου την σχετική εγγραφή και μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή του από τον ιδιοκτήτη προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Αίτηση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών.

2.      Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του ενδιαφερομένου ότι το έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση.

3.      Εφόσον το σκάφος φέρει VHF προσκομίζεται η άδεια και το πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρίας.

4.      Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους λιμένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη.
Με την διαγραφή επιστρέφονται στην Λιμενική Αρχή που τηρεί το ΒΕΜΣ ή το Λεμβολόγιο οι άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας εφόσον υπάρχουν, σε περίπτωση απώλειας τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί της απώλειας τους.
Δίδεται από την Λιμενική Αρχή, στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο κοινοποιεί και στην ΔΟΥ του ενδιαφερομένου (τιμή 14,67 ΕΥΡΩ).

------------------------------------------

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης