Εφόδια

 

 

Απαραίτητα εφόδια ενός Φ.Σ

Βασικά εφόδια

1.       Σωσίβιες ζώνες όσες και ο αριθμός των αναγραφομένων ατόμων στην άδεια συν 10%.

2.       Ένα κυκλικό σωσίβιο με 15 σχοινί.

3.       Τρία βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο.

4.       Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ με δυνατότητα λειτουργίας καθ      όλη την διάρκεια παραμονής στην λέμβο και ένα κινητό τηλέφωνο με εφεδρική μπαταρία ή τροφοδοτικό ή VHF χειρός ναυτικού τύπου ή σταθερό VHF ναυτικού τύπου.

5.       Φώτα ναυσιπλοΐας εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ήλιου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΔΚΑΣ) (πράσινο κόκκινο περίβλεπτος).

6.       Ένα ανοξείδωτο σουγιά.

7.       Ένα φακό στεγανό με εφεδρικές μπαταρίες.

8.       Ένα σχοινί ρυμούλκησης τουλάχιστο 20 μέτρα.

9.       Μια άγκυρα με σχοινί και ανάλογη αλυσίδα.

10.   Μια πλωτή άγκυρα.

11.   Ένα ζευγάρι κουπιά με εφεδρικούς σκαρμούς (εξαιρούνται των σκαρμών τα φουσκωτά)

12.   Ένα Φαρμακείο με το απαραίτητο υλικό για τις πρώτες βοήθειες

13.   Ένα πυροσβεστήρα CO2.

14.   Ένα κουβά  ή χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία.

ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ: μπορούν να απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή μέχρι (3) ν μίλια εφ όσον διαθέτουν μόνο τα βασικά εφόδια.

ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ: μπορούν να απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή   έως (6) ν μίλια εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων,δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, ή πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή.

ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ: μπορούν να απομακρύνονται έως (10) ν μίλια από την πλησιέστερη  ακτή εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων , δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, και πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων.

ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ: μπορούν εκτελούν πλόες χωρίς τοπικούς περιορισμούς εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων  δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, εφεδρική κοινή άγκυρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης (μηχανή ) και σφυρίχτρα (κόρνα).

Προσοχή: Για όλα τα εφόδια ο ιδιοκτήτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι τα διαθέτει και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν είναι υποχρεωμένος εκτός της εφεδρικής μηχανής εάν διαθέτει ,και του VHF, να προσκομίσει στα ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς.

Επεξηγήσεις

A.       Όλα τα  σωσίβια ο αριθμός των οποίων καθορίζεται βάση του αριθμού αδείας επιβαινόντων, θα πρέπει να βρίσκονται πάντα στο σκάφος έστω και εάν σε δεδομένη στιγμή στο σκάφος επιβαίνουν άτομα αριθμητικά λιγότερα από το ανώτερο επιτρεπτό.

B.       Στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται πάντα όλα τα εφόδια που καθορίζονται από την άδεια του σύμφωνα με την δυνατότητα του απομάκρυνσης από την πλησιέστερη ακτή έστω και εάν πλέει σε απόσταση μικρότερη αυτής της αδείας.

Πηγή: Γενικός Κανονισμός Λιμένα  23-26 σε ισχύ από 18/4/2001

 

 

info@ofsl.gr
Μυτιλήνη 81100
Α.Φ.Μ:099832886 ΔΟΥ:Μυτιλήνης